UNEL s.r.o.

Montáže slaboproudých zařízení

Home  >>  Montáže slaboproudých zařízení

V rámci slaboproudých rozvodů zajišťujeme strukturované kabelové systémy, domácí telefon i videotelefon, požární zabezpečovací systémy, elektronické zabezpečovací systémy, kamerové systémy, docházkové systémy, místní i evakuační rozhlas.

Elektrická požární signalizace (EPS):
Evakuační a místní ozvučení (ERO,MR):
Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS): 
Kamerový systém (CCTV):
Strukturované kabelové systémy (IT):
Jednotný čas (JČ):

  • Elektrická požární signalizace – EPS

Zařízení EPS slouží k včasné akustické a optické signalizaci ohniska požáru nebo vzniklého požáru. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace osobám určeným k zajištění represivního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru, usnadňují, případně provádějí protipožární zásah. EPS musí být navržena účelně, hospodárně a úměrně k vynaloženým nákladům na požární ochranu objektu ve vztahu ke chráněným hodnotám a předpokládané pravděpodobnosti vzniku požáru. Systém EPS musí být plně adresovatelný a umožňuje jednoznačnou a rychlou identifikaci místa vzniku požáru.

  • Evakuační a místní ozvučení – ERO, MR

Rozhlas po vedení je souhrn zařízení sloužící k přenosu rozhlasových signálů po vedení k jednotlivým poslechovým zařízením. Jeho využití může být ve funkci místního rozhlasu, nebo evakuačního při dodržení všech norem a předpisů s tímto souvisejícím. Zvukový signál je od řídící ústředny rozveden k jednotlivým reproduktorům zapojeným do nezávislých, samostatně řízených reproduktorových linek.

  • Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS

EZS je určena pro ochranu majetku a osob a zamezení neoprávněných vstupů do vybraných částí objektu. Systém umožňuje spolehlivou a rychlou detekci narušení střežených prostor a jejich zobrazení pomocí individuální adresy. Zařízení EZS slouží k včasné identifikaci a přesné detekci narušení monitorovaného objektu. Poplachové informace mohou být přenášeny na pult centrální ochrany (PCO), nebo lze poplachové a další stavy přenášet přímo na Váš mobil prostřednictvím SMS nebo hlasové funkce. Konfiguraci EZS systémů navrhujeme dle ČSN EN 50131-1 a dle doporučení České asociace pojišťoven. Norma ČSN EN 50131-1 rozděluje objekty na 4 stupně dle rizika:

  • stupeň zabezpečení 1 pro nízké riziko
  • stupeň zabezpečení 2 pro nízké až střední riziko
  • stupeň zabezpečení 3 pro střední až vysoké riziko
  • stupeň zabezpečení 4 pro vysoké riziko
  • Kamerový systém – CCTV

Pro zvýšení efektivnosti ochrany a zabezpečení objektu se objekty vybavují vnitřním kamerovým systémem. Kamerový systém plní zejména funkce jako: odstrašení, střežení, záznam událostí, právně přípustné obrazové dokumenty. Kamerový systém umožní snížení počtu pracovníku ostrahy objekty, jejich efektivnější využití při sledování více oblastí. Pokud budou aktivovány výstražné systémy, lze použít kamerový systém pro kontrolu příslušné oblasti a volbu rozhodnutí, jaký typ reakce je nejvhodnější. Záznam obrazu poskytuje nejenom důkazní materiál pro možné odhalení trestné činnosti, ale také poskytuje vedoucím pracovníkům centra podstatné kontrolní údaje o aktivitě pracovníků v provozu.

  • Strukturované kabelové systémy– IT

Naše společnost se kromě jiného zabývá také budováním technických infrastruktur počítačových a telekomunikačních sítí. Jejich základním stavebním kamenem jsou strukturované kabelážní systémy na bázi metalických a optických kabelů. Tyto jsou budovány dle aktuálních standardů s ohledem na budoucí vývoj systémů pro vysokorychlostní sítě LAN. Veškeré námi instalované sítě prochází konečným měřením a certifikací celého systému. Měření provádíme kalibrovanými měřicími přístroji. Základem strukturované kabeláže je rozdělení celé kabeláže na úrovně a oddělené řešení jednotlivých úrovní. Toto řešení je pro jednotlivé kabelové systémy předepsáno příslušným popisem. Nejčastěji se používá stromová struktura kabeláže, která je odvozena z principu vytváření telefonních sítí. Kromě telefonů však mohou být na koncích stromu také zapojena další zařízení sítě (terminály, počítače, atd.). V uzlech stromu jsou umístěny propojovací pole a aktivní prvky sítě (ústředny, multiplexory, opakovače, atd.). Každá větev kabeláže vede z propojovacího pole v uzlu sítě k zásuvce v kanceláři nebo k podřízenému uzlu sítě. Typ zařízení, které bude připojeno k zásuvce, se pak určí propojením ukončení kabelu od této zásuvky na propojovacím poli s příslušným aktivním prvkem. Pokud je tedy v uzlu aktivní prvek počítačové sítě a vývod od telefonní ústředny, může být zásuvka připojena buď k počítačové, nebo k  telefonní síti. Určení zásuvky lze kdykoliv jednoduše změnit. Není přitom nutné instalovat nové kabely. Datové sítě představují v současné době nejrozšířenější komunikační prostředí pro přenos dat, hlasu, případně obrazu a to jak po metalickém, tak optickém kabelu. Jednotlivá řešení se opírají o produkty předních světových výrobců a využívá progresivních technologií.

  • Jednotný čas – JČ

Systém jednotného času – JČ umožňuje sledování přesného času a případných malých digitálních zpráv na digitálních, případně analogových hodinách ve vytipovaných prostorech. Přesný čas může být zajištěn z přijímače radiového časového signálu DCF.