UNEL s.r.o.

Montáže

Home  >>  Montáže

Naším cílem je komplexní uspokojení potřeb našich zákazníků. Z tohoto důvodu po uvedení do provozu a předání díla zákazníkům naše činnost nekončí. Samozřejmostí je záruční servis po předání díla, ale navíc poskytujeme další podporu zákazníkovi při optimalizaci provozu zařízení, implementaci následných změn, provádění diagnostiky poruch a vzdálené údržby systému.

Naše společnost zajišťuje a provádí montáže elektrických zařízení, včetně telekomunikačních zařízení, počítačových sítí a zabezpečovacích zařízení ochrany budov. Jsme vybaveni nejmodernější technikou pro práce na elektrickém zařízení splňující veškeré pracovní a bezpečnostní nároky. Před jednotlivými úkony jsou vždy naši spolupracovníci řádně poučeni a varováni před možnými pracovními riziky, aby se eliminovala možnost vzniku pracovního úrazu popřípadě způsobení škod na majetku zákazníka. Pro případ nepředpokládaných situací jsme pojištěni, tak aby škodná událost byla řešena v plné výši. Do instalovaných zařízení používáme materiály, přístroje a ostatní prvky současné techniky. Respektujeme návrhy zákazníka, popřípadě jeho dodavatele.