UNEL s.r.o.

Revize

Home  >>  Revize

Rozsah revizí el. zařízení do 1000V pro objekty A i B

Nabízíme výchozí a pravidelné revize elektrických instalací bytů, rodinných domů, administrativních budov, průmyslových a zemědělských objektů tak i revize obnovitelných zdrojů energie. Výchozí revize jsou prováděny dle platných norem a pravidelné revize jsou prováděné dle norem platných v době vzniku realizace montáže.


V současné době jsou platné níže uvedené normy pro provádění revizí:
Výchozí revize (dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6)Pravidelné revize (dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 nebo 34 1010 – dle uvedení do provozu)

Revize hromosvodů

Výchozí revize hromosvodů (ochrana před účinky atmosférické elektřiny) jsou prováděny dle souboru norem ČSN EN 62305.

V současné době jsou platné níže uvedené normy pro provádění revizí:Výchozí revize (dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305)Pravidelné revize (dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 nebo ČSN 34 1390 – dle uvedení do provozu)

V průběhu provádění revize jsou odstraněny drobné závady instalace a na závažnější je provozovatel upozorněn, tak aby se ještě před sepsáním revizní zprávy mohly odstranit a předejít tak zbytečným časovým prodlevám a opakování revize po odstranění závad.

Revize el. spotřebičů a elektrického ručního nářadí

Pravidelné revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí se provádí dle normy ČSN 33 1600 ed.2, Pro zajišťování bezpečnosti elektrických spotřebičů, během doby jejich používání platí předpisy vyplývající se zákona č. 262/2006Sb. (Zákoník práce) a navazujícího zákona č. 309/2006Sb., který stanovuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Během pravidelné revize elektrického spotřebiče budou prováděny následující úkony dle výše uvedené normy.

Po provedení revize (kontroly) je vydána revizní karta spotřebiče, nebo zapsán záznam do karty předané před započetím revizních úkonů.

Kontrola elektrických strojů

Posuzování bezpečnosti elektrického zařízení pracovních strojů je prováděno s průvodní dokumentací stroje dodaného výrobcem a v souladu s normou ČSN EN 60204-1 ed.2 – bezpečnost elektrického zařízení pracovních strojů. Postup provádění kontroly, měření a zkoušek pracovního stroje musí být stanoven výrobcem v průvodní dokumentaci. Tyto kontroly se musí dle zákona č.378/2001Sb. provádět min 1x do roka. Rozsah kontroly stroje se provádí dle výše uvedené normy.